Medimax Medical Hall Lakhimpur Assam

Jail Road, Ward No-8, North Lakhimpur,, Lakhimpur, Assam - 787001, India

Add Phone

(+91) 9101452807 Edit

Write a Comment

Related Listings

Anand Medical Hall - Lakhimpur

Bihpuria,Lakhimpur, Lakhimpur, Lakhimpur, Lakhimpur, Assam- 784525,India

Medimax Medical Hall - Lakhimpur

Jail Road, Ward No-8, North Lakhimpur,, Lakhimpur, Assam- 787001,India

New Janta Medical Store - Lakhimpur

Bhanpuri Khajuriya Kheri, Lakhimpur, Lakhimpur, Lakhimpur, Assam- 784525,India

S T Drug House - Lakhimpur

Nr Civil Hospital, Chaboti, Lakhimpur, Lakhimpur, Lakhimpur, Assam- 784525,India

Modern Pharmacy - Lakhimpur

Debadarupath,Dispur, Lakhimpur, Lakhimpur, Lakhimpur, Assam- 784525,India

Beswal Clinic - Lakhimpur

Nr Civil Hospital, Lakhimpur, Lakhimpur, Lakhimpur, Assam- 784525,India

Deys Medical - Lakhimpur

Ranjan Dey Bihpuria, Lakhimpur, Lakhimpur, Lakhimpur, Assam- 784525,India

Basudev Medical Hall Lakhmipur - Lakhimpur

N T Rd, Lakhimpur, Lakhimpur, Lakhimpur, Assam- 784525,India

Advertisement

Chemists by Categoty